Slakteoppheng, viltnett, mørningstimer & trofebehandling